Free Download Vinasun Taxi  APK

Free Download Vinasun Taxi APK

Description of Vinasun Taxi

Vinasun Taxi is a Maps & Navigation App for android. Download the last version of Vinasun Taxi for Android Smarrtphone/Tablets from APKphone for FREE directly from google play to your computer. Then, You can install Vinasun Taxi in your gadgets with minimum spec Android  Android 4.0.3+ .

This Vinasun Taxi updated on the . Virus and malware FREE, NoAds, and Faster APK downloads. Best of all, it’s free.

Vinasun Taxi là ứng dụng chính thức của công ty cổ phần Vinasun. Vinasun Taxi giúp cho người tiêu dùng thêm kênh lựa chọn đặt xe taxi của Vinasun tại Việt Nam với nhiều tiện ích cộng thêm thông qua điện thoại smartphone (bên cạnh các kênh khác như gọi tổng đài, đón xe qua nhân viên điều hành điểm tiếp thị, vẫy xe trên đường…).

Tính năng:
(1) cho phép khách hàng đặt xe trước (hẹn giờ đón).
(2) cung cấp đầy đủ thông tin của xe và tài xế cùng với thông tin ước lượng thời gian xe sẽ đến đón. Khách hàng có thể gọi trực tiếp đến số điện thoại liên lạc của lái xe.
(3) cho phép khách hàng dễ dàng theo dõi số tiền cước của chuyến đi ngay trên ứng dụng nhờ được đồng bộ với đồng hồ cước trên xe.
(4) cung cấp tính năng ước lượng giá và khoảng cách giữa điểm đặt xe và điểm đến.
(5) khách hàng hủy đặt xe hoàn toàn không bị tính phí.
(6) cho phép khách hàng xem lại lịch sử đặt xe và các thông tin liên quan.

Các tỉnh thành hỗ trợ:
– Hồ Chí Minh, Sài Gòn
– Đà Nẵng
– Khánh Hòa, Nha Trang
– Bà Rịa, Vũng Tàu
– Bình Dương
– Đồng Nai
– …
Vinasun Taxi is the official app of the company shares Vinasun. Taxi Vinasun help consumers choose more channels of Vinasun taxi bookings in Vietnam with many additional utilities via smartphone (besides other channels like call switchboard, pickup through the operating staff point Marketing, waving cars on the road …).

Function:
(1) that allows customers to book car before (pickup timer).
(2) provides a full range of vehicle information and driver information with estimated time will come for the car. Customers can call directly to the contact phone number of the driver.
(3) allows customers to easily track the amount of freight trips on the application because the clock is synchronized with charges on vehicle.
(4) provide estimates of price and feature gap between the car and set the destination point.
(5) customer cancellations complete vehicles are not charged.
(6) allows customers to review order history and other vehicle-related information.

The province supports:
– Ho Chi Minh City, Saigon
– Danang
– Khanh Hoa, Nha Trang
– BA Ria Vung Tau
– Binh Duong
– Dong Nai
– …
Cải thiện giao diện và tính năng.

App Information of Vinasun Taxi

App Name Vinasun Taxi
Package Name com.vinasuntaxi.clientapp
Version
Rating ( 2048 )
Size 8.1 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated
Installs 100,000+
Developer

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *